DOTACE

Projekt podpořený dotací

Název projektu: Dětská skupina - LITTLE MONKEYS 2019

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015397

Doba realizace projektu: 1.10.2019 - 31.3.2022

Spolek Little Monkeys se zapojil do výzvy č. 03_19_101 s názvem Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Hlavním cílem projektu je provoz zařízení péče o děti předškolního věku - Dětské skupiny.

Zřízením a provozem Dětské skupiny v Roudnici nad Labem vznikne finančně dostupná příležitost rodičům podporující sladění rodinného a pracovního života, zlepšující pracovní podmínky žen s dětmi, odstraňující bariéry rovného přístupu k zaměstnání a uspokojující a zabezpečující poptávku po dodatečných kapacitách v zařízeních péče o děti.

Dotace je poskytnuta na provoz zařízení péče o děti s kapacitou 12 míst.

Projekt je financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

* Od 1. 10. 2019 jsme zapojeni již do druhého fáze projektu, který realizujeme od 1. 5. 2017.