NÁŠ DEN

Péče o děti je provozována v každý všední den mimo svátků, v době od 7.00 do 16.00 hodin

Orientační rozvrh dne:

7:00 - 8:20

zahájení provozu, volná hra, individuální práce s dětmi / práce ve skupinách

8:20 - 8:30            

komunitní kruh, přivítání dětí, písničky s pohybem v aj a čj, vyprávění si na téma týdne 

8:30 - 8:55           

dopolední svačina, hygiena

9:00 - 10:00

výuka angličtiny ve skupinách dle věku a jazykové úrovně

10:15 - 11:20           

venku - pohybové hry, anglické říkanky a procvičování / uvnitř - tvoření, hry, tělesná výchova

11:20 - 12:00          

příprava na oběd, hygiena, oběd

12:00 - 12:30        

odpočinek po obědě, čtení pohádky, vyprávění si, procvičování angličtiny

12:30 - 14:00        

odpočinek (starší děti vzdělávací činnost)

14:00 - 14:30         

vstávání (dle potřeby malé děti dospávají)

14:30                      

odpolední svačina

14:45 - 16:00        

individuální a skupinové činnosti, případně pobyt venku

16:00                    

ukončení provozu DS

Denní vzdělávací program doplňujeme zájmovými aktivitami podle zájmu dětí a ročního období (např. balet, plavání, cvičení, hudební kroužek). 

Děti pravidelně navštěvují divadlo, výstavy a další programy určené pro předškolní vzdělávací instituce.


POBYT VENKU

K pobytu dětí venku se využívá oplocené hřiště v bezprostřední blízkosti zařízení DS. Povolení k užívání této plochy je součástí nájemní smlouvy. Hřiště je vybaveno herními prvky. Děti chodí dle počasí i na procházky po okolí. Pobyt dětí venku je závislý na počasí. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká venkovní teplota. 

ODPOLEDNÍ SPÁNEK

Po obědě mají všechny děti klidový režim. Malé děti zpravidla spí, starší děti se věnují klidovým aktivitám a vzdělávací činnosti (předškoláci). O tom, zda má být dítě uloženo ke spánku či nikoli, rozhoduje rodič.

Omluva absence

Náhlé onemocnění a krátké absence je třeba nahlásit nejpozději do 8:00 hodin daného dne. 

Takovéto absence nejsou důvodem pro vrácení úplaty za péči v dětské skupině. 

Při dlouhodobé nemoci či plánované a včas nahlášené dlouhodobé absenci je možné převést poměrnou částku úhrady do následujícího měsíce. Toto je možné pouze na základě ústní či písemné (mail) dohody s ředitelkou provozovny.