O NÁS

 • zkušený tým pedagogů - české kvalifikované učitelky a chůvy a rodilé mluvčí s praxí v mateřské škole
 • individuální přístup - max. 12 dětí
 • anglický jazyk je přirozenou cestou zapojován do všech denních aktivit
 • návaznost výuky angličtiny po nástupu do školy
 • aktivní komunikace s rodiči
 • přátelské, bezpečné a inspirativní prostředí

Denní program vychází z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT. Děti si v průběhu školního roku postupně osvojí znalosti a dovednosti odpovídající jejich věku. Předškolní děti absolvují přípravu na školní docházku a také mají navíc výukový blok předškolní výchovy vedený rodilou mluvčí v anglickém jazyce.

Vzdělávací program naleznete zde. 

Přijetí dítěte

 • do DS mohou být přijati pouze děti, jejichž alespoň jeden z rodičů je aktivní na trhu práce a účastní se platby sociálního pojištění
 • děti přijímáme po celý rok, pokud to kapacita dovolí
 • dítě může začít navštěvovat zařízení po vyplnění monitorovacích listů rodiče a po podpisu smlouvy o poskytování péče mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem služby
 • dítě musí být řádně naočkováno
 • jedna z podmínek přijetí dítěte je nezávislost na plenách (děti mohou používat na odpolední spánek kalhotkové pleny

Po dohodě s vedením Dětské skupiny Monkeys je možno přijmout dítě i před dovršením 2 roku života, pokud zvládne odloučení od rodiny a nezávislost na plenách.

Naše nové prostory

Nový školní rok 2017/2018 jsme zahájili v nových prostorách.

Děti zde mají k dispozici: 

 • šatnu pro děti
 • hernu pro nejmenší děti
 • hernu s jídelnou
 • samostatnou ložnici
 • hygienické prostory pro děti

Dále jsou zde: kancelář pro zaměstnance, hygienické zázemí pro zaměstnance, sklad pomůcek a výtvarných potřeb, sklad špinavého prádla a výdejna stravy. 

Dětský nábytek je velikostně uzpůsoben věkové různorodosti dětí.