ŠKOLNÉ

Péče o děti v dětské skupině Monkeys je poskytována s částečnou úhradou od rodičů/zákonných zástupců dítěte. Provoz dětské skupiny je z velké části financován z dotací Evropské unie a Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Do DS mohou být přijati pouze děti, jejichž alespoň jeden z rodičů je aktivní na trhu práce a účastní se platby sociálního pojištění. Rodiče musí tuto skutečnost doložit potvrzením zaměstnavatele, nebo ČSSZ.

Úhrada za docházku je použita převážně za účelem výuky anglického jazyka (Finanční odměna lektorů - rodilých mluvčí, nákup učebnic a jiných vzdělávacích pomůcek.). 


Školné a další náklady

Školné
  • 3.500,- Kč / měsíčně

Stravné

  • 60,- Kč / den (snídaně, oběd, svačina)
  • 50,- Kč / půlden (snídaně, oběd)

Hlídání dětí mimo provozní dobu školky (16-18 hod)

  • 80 Kč / hod

Slevy pro sourozence 25%.

Slevy při zaplacení školného na celý rok dopředu 5%.

Částečná docházka (např. dva dny v týdnu) je možná pouze v případě nenaplnění kapacity.