ČESKÁ VÝUKA

Leden 2019

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

JAKÁ KOUZLA UMÍ PANÍ ZIMA?

- Budeme sledovat jinovatku, vločky, sníh

- Dle počasí nás čekají sněhové hrátky

JAKÉ PROMĚNY UMÍ VODA

- Led

- Pára

PŘÍRODA

- Příroda odpočívá - proč je to důležité

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

- Vyrobíme krmítko, umístíme ho na zahrádce a budeme doplňovat zobání pro ptáčky

- Návštěva lesa a pochoutky pro lesní zvířátka

DOVEDNOSTI A VĚDOMOSTI

- Stále budeme procvičovat správný úchop tužky

- Vnímání barev a jejich kombinace - vodové barvy

- Práce s materiálem - vata

- Říkanky, písničky se zimní tématikou

STARŠÍ DĚTI A PŘEDŠKOLÁCI

- Matematická průprava

o více x méně x shodně

o doplňujeme počty dle instrukcí ( o dva méně......)

o sčítáme

- Jazyk a sluchové vnímání

o Hledáme slova se zadaným počátečním písmenem ( dle věku a schopností určujeme, kde se dané písmeni ve slově nachází)

o Určujeme počet slabik, vytleskáváme

o Vyprávíme příběhy


Vzdělávací plán pro školní rok 2017/2018 naleznete v Dokumenty a řády.