ODPOLEDNÍ KROUŽKY

BALET

Výuka probíhá v prostorách přilehlých k Monkeys, děti na trénink předáme a v případě 1. skupinky zase převezmeme zpět. Děti z druhé skupinky vyzvedávají rodiče přímo od lektora baletu. Zahájení kurzu, ihned po přihlášení, případně kdykoli během roku po předchozí domluvě.

Lektor:  Jan Vozáb (tanečník) 

Čtvrtek: 15:00 - 15:45 (pro děti do 4 let)

Čtvrtek: 16:00 - 16:45 (pro děti 5-6 leté)

Cena: zdarma 


TENIS

Výuku zajišťují trenéři tenisového klubu Roudnice nad Labem, děti vodíme do A-fitness.

Lektor: trenéři tenisového klubu Roudnice n/L

Pondělí: od 9:00 hod

Info: První cyklus tréninku zahájen. Po lekci tenisu následuje v A-fitness hodina anglického jazyka s rodilou mluvčí. Děti se do prostor Dětské skupiny vrací na oběd.

Cena kurzu: 800,- Kč / 10 lekcí


VÝTVARKA S MILANEM

Z důvodu přípravy pomůcek a materiálu je nutné se na kroužek přihlásit a případnou neúčast na jednotlivých lekcích poté prosím hlásit ve školce.

Lektor: Milan Synek  

Pondělí: 16:00 - 17:00 (kroužek začíná od 9. 10. 2017)

Cena lekce: 40,- Kč / za materiál 

(platí se pouze za danou hodinu - na účet Little Monkeys vždy na konci měsíce a pouze za odchozené hodiny)


DRAMAŤÁČEK

Lektor: Eva Synková

Pondělí: 13:00 - 13:45 (kroužek začíná od 6. 11. 2017)

Cena: zdarma


FLÉTNIČKA

Každé dítě má vlastní podepsanou flétnu.

Lektor: Klára Strýhalová

Čtvrtek: od 13:00 hod

Cena: výuka zdarma.


LOGOPEDIE

Logoped: Hana Jeřábková

Úterý: od 15:30 - 16:00 hod

Výuka začíná v úterý, 31. října a je určena pro děti od 5 let, popř. dle potřeby a po dohodě s paní logopedkou i dříve.

Předání dětí do péče logopedky zajistí Dětská skupina. Z důvodu nutnosti pravidelného procvičování by však bylo žádoucí, aby se výuky účastnil i jeden z rodičů.

Cena: zdarma