ANGLICKÁ VÝUKA

Výuka v Dětské skupině Monkeys probíhá nenásilnou formou, kdy každý den dochází 2 rodilé mluvčí a s dětmi se věnují činnostem, které rády dělají ve své mateřštině - malují, zpívají písničky, hrají hry, poslouchají pohádky. Jednotlivé aktivity trvají 10-15 minut a jsou koncipovány tak, aby se děti pohybovaly, bavily a aktivně se zapojily. Aktivity se často opakují a zároveň se postupně rozšiřuje okruh témat a množství cíleně používaných výrazů. Angličtina je zapojována do všech aktivit v průběhu celého dne. Předškolní děti pracují s učebnicemi National Geographic. 

Období od 2 do 8 let věku dítěte je velmi příznivé z hlediska seznamování se s cizím jazykem. Děti jsou mimořádně citlivé na slovní komunikaci, zvládnou vstřebat velké množství jazykových podnětů a reprodukovat je ve vysoké kvalitě. Jazykové výuce napomáhá také spontánnost dětí, schopnost nápodoby a rozvíjející se paměť.

Vlastní osvojení cizího jazyka probíhá stejným způsobem jako u mateřštiny. Děti nejprve vnímají a poslouchají jazyk v přirozeném kontextu, postupně začínají rozumět jednotlivým výrazům. Od tohoto pasivního vnímání jazyka přecházejí k jeho aktivnímu používání.

Pokud by měly děti možnost přijímat podněty v cizím jazyce ve stejné intenzitě jako podněty v mateřském jazyce, rozdíl mezi jazykovou obratností v mateřštině a v cizím jazyce by byl minimální.