Nabízíme předškolní vzdělávání v přirozeně českém-anglickém prostředí pro děti od 6 měsíců do 7 let.

Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT a zajišťuje dětem plnohodnotnou předškolní přípravu. Zároveň je nad rámec běžné školky obohacen o každodenní intenzivní výuku anglického jazyka, která umožňuje osvojení angličtiny přirozenou cestou. Omezený počet dětí dává prostor pro zcela individuální přístup. 

Více o nás zde.

DS vznikla a ve svých počátcích byla financována z dotací EU. Od 1. 4. 2022 pobíráme na provoz DS příspěvek MPSV.

Zapojili jsme se

NOVINKY

spolek Little Monkeys

Zřizovatelem JŠ Robinson, ZŠ Smart a dětské skupiny Monkeys je spolek Little Monkeys

                         DS Monkeys                             JŠ ROBINSON                               ZŠ Smart