MEZI NÁMI

Cílem projektu Mezi námi je, aby se potkávali lidé všech generací, aby se poznávali a našli k sobě cestu. Jde především o propojení nejstarší a nejmladší generace.

Naše dětská skupina zahradami přímo sousedí s domovem důchodců a takse přímo nabídlo zapojení se do tohoto projektu. Do Domova důchodců budeme s dětmi docházet pravidelně, vždy jednou za měsíc. Každé setkání bude mít konkrétní náplň. Například tvoření v keramické dílně, zahradnické pěstováníčko, umělecká činnost, společně absolvovaná přednáška, sportovní aktivity na zahradě.....

Ještě beze smluv a dohod děti připravily vánoční přáníčka a dárečky pro babičky a dědečky z domova důchodců a před svátky je byly předat. Radost a dojetí bylo dle reportu paní učitelek oboustranné. Na každém pokoji děti zpívaly a vyprávěly....a pozorně poslouchaly vyprávění "babiček a dědečků", kteří byli z návštěvy opravdu upřímně potěšeni. 

Více informací o projektu naleznete: https://mezi-nami.cz/

Fotografie z našich návštěv zde.